Pengukur Maklum Balas
A. Kecekapan Sumber Asli (40 markah)
I. Penjimatan tenaga elektrik
1. Adakah semua lampu, komputer, mesin fotostat dan peralatan lain dipadamkan ketika tidak digunakan?  Petunjuk  Contoh: Selepas waktu pejabat dan pada hujung minggu YA
2. Adakah sekolah anda mempunyai sebarang program untuk menggalakkan warga sekolah supaya menjimatkan tenaga secara berterusan?  Petunjuk  Petunjuk: Minima 3 program (harian, mingguan atau bulanan) Tidak
3. Adakah sekolah anda memaparkan jadual/ rekod penggunaan tenaga yang lepas pada papan notis, melalui memo atau e-mel? YA
4. Adakah sekolah anda memantau penggunaan tenaga di sekolah?  Petunjuk  Petunjuk: Kadar penggunaan elektrik dipaparkan di pejabat secara bulanan. YA
5. Adakah sekolah anda mempunyai jadual pembersihan untuk peralatan lampu dan penghawa dingin bagi mengurangkan penggunaan tenaga?  Petunjuk  Petunjuk: jadual pembersihan mentol, lampu, penapis penghawa dingin YA
6. Adakah sekolah anda mengekalkan suhu bilik di antara 23°C-25°C?  Petunjuk  Petunjuk: pantau perpustakaan dan bilik guru. YA
7. Adakah sekolah anda mempunyai program untuk menggalakkan para ibubapa dan pemandu bas sekolah yang memandu supaya mematikan enjin semasa menunggu dalam kawasan sekolah bagi menjimatkan sumber asli dan menjaga kualiti udara?  Petunjuk  Petunjuk: Poster/ papan tanda/ Taklimat kepada pemandu bas dan ibubapa YA
Soalan Pilihan
8. Adakah sekolah anda membeli peralatan elektrik yang menjimatkan tenaga?  Petunjuk  Contoh: Peralatan yang mempunyai label kecekapan tenaga YA
9. Adakah sekolah anda dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 10% lampu jimat tenaga?  Petunjuk  Contoh: lampu LED Tidak
10. Adakah sistem penebat dipasang di pejabat sekolah anda?  Petunjuk  Contoh: kaca berwarna, dinding, bumbung YA
11. Adakah sekolah anda mempunyai kenderaan milik sekolah? Sekiranya ada, sila sertakan rekod jumlah penggunaan bahan api bakar (liter) bagi kenderaan milik sekolah sahaja dari bulan Jan 2015 - Dis 2016 Tidak
II. Kecekapan Sumber Asli - Pemuliharaan dan Penjimatan Air (Program AQUA SAVE PBA)
12. Adakah sekolah anda mempunyai sebarang perancangan untuk meneruskan, mengembangkan atau memperkasakan program pemuliharaaan air yang sedia ada?  Petunjuk  Contoh: sistem penuaian air hujan atau penggunaan air semula dan kegunaannya atau usaha penjimatan air yang lain. YA
13. Adakah anda meletakkan papan tanda/ poster peringatan yang mencukupi untuk menggalakkan pelajar/ kakitangan sekolah untuk mengurangkan penggunaan air?  Petunjuk  Contoh: sekurang-kurangnya 2 tempat untuk paparan poster (tandas/ kantin) YA
14. Adakah sekolah anda mengawasi sistem bekalan air dan mempunyai polisi/prosedur penyelenggaraan yang jelas  Petunjuk  Contoh: Cara menghubungi pegawai bertanggungjawab (nama, no. tel) untuk melaporkan kebocoran paip dipaparkan bagi rujukan murid/ kakitangan sekolah. YA
15. Adakah sekolah anda memantau penggunaan air dan menetapkan sebarang sasaran?  Petunjuk  Contoh: Kadar penggunaan air dipaparkan di pejabat secara bulanan. YA
16. Adakah sekolah anda mempunyai jawatankuasa untuk memacu program pemuliharaan air?  Petunjuk  Contoh: Carta Jawatankuasa Sekolah Hijau, bahagian air. Tidak
17. Adakah warga sekolah anda sedar akan peranan dan sumbangan mereka terhadap program pemuliharaan air di sekolah?  Petunjuk  Contoh: Peringatan tentang kepentingan penjimatan air melalui perhimpunan. YA
III. Kecekapan Sumber Asli – 3R
18. Adakah sekolah anda mempunyai sudut simpanan barang kitar semula?  Petunjuk  Petunjuk: sekurang-kurangnya 1 tong kitar semula YA
19. Adakan sistem pengurusan sisa makanan/kebun dilaksanakan dalam sekolah anda?  Petunjuk  Contoh: kompos untuk tanaman Tidak
20. Adakah sekolah anda mempunyai bekas kitar semula di bilik darjah? YA
21. Adakah sekolah anda mempunyai bekas kitar semula di pejabat (guru dan kakitangan)? YA
22. Adakah sekolah anda menyimpan rekod/data kutipan sisa kitar semula?(kg per kapita)  Petunjuk  Petunjuk: rekod kutipan (sistematik), hasil jualan YA
23. Adakah sekolah anda menggunakan alat tulis kitar semula seberapa mampu yang boleh?  Petunjuk  Contoh: kertas, peralatan alat tulis yang boleh diisi semula 'refill' YA
24. Adakah sekolah anda menggalakkan penggunaan bekas makanan dan minuman yang boleh diguna semula?  Petunjuk  Contoh: Menggunakan/ membawa botol air/gelas dan bekas makanan tersendiri YA
25. Adakah sekolah anda mempraktikkan "Tak Nak Plastik Sekali Guna" dan melarang penggunaan bekas makanan polisterin?  Petunjuk  Petunjuk: Poster berkaitan di kantin/ koperasi YA
26. Adakah terdapat sebarang papan tanda/ tempat peringatan di kawasan sekolah anda untuk menggalakkan pelajar dan kakitangan untuk kitar semula  Petunjuk  Contoh: poster berkaitan 3R YA
Jumlah Markah untuk A - Kecekapan Sumber Asli (40 markah) 34
B. Inovasi dan Kreativiti (15 markah)
1. Program Keusahawan Adakah sekolah anda mempunyai rekod hasil dan jualan bagi produk tanaman dan produk recycle/upcycle yang dibuat oleh para pelajar? Tidak
2. Program Kecekapan dan Pemuliharaan Sumber-sumber Adakah warga sekolah anda menghasilkan dan menggunakan barangan inovasi mereka dari sumber-sumber yang boleh digunapakai? Tidak
3. Adakah warga sekolah anda mempunyai program-program inovatif?  Petunjuk  Contoh: Sistem perkebunan bandar, air kolam ikan dan air wuduk untuk menyiram pokok Tidak
Jumlah Markah untuk B - Inovasi dan Kreativiti (15 markah) 0
C. Kebersihan & Penghijauan (20 markah)
1. Adakah kebersihan tandas terjaga?  Petunjuk  Petunjuk: label/poster penjimatan tenaga/air, tong sampah, sanitasi YA
2. Adakah kebersihan bilik darjah terjaga?  Petunjuk  Petunjuk: label/poster penjimatan tenaga/air, tong sampah, kebersihan YA
3. Adakah kebersihan pejabat terjaga? YA
4. Adakah tempat makan dan kantin bersih? YA
5. Adakah kebersihan sistem perparitan terjaga dan tidak berbau? YA
6. Adakah tumbuh-tumbuhan dalaman (indoor) ditempatkan di pejabat dan bilik darjah? YA
7. Adakah Taman Sains/ Herba/ tumbuh-tumbuhan ditanam dan dijaga dengan baik oleh para pelajar?  Petunjuk  Contoh: bilangan pokok, label nama am & nama saintifik YA
8. Adakah keadaan padang/gelanggang permainan bersih dan selamat? YA
9. Adakah kebersihan kawasan dalam dan luar sekolah terjaga?  Petunjuk  Contoh: parit di sekitar luar sekolah YA
Jumlah Markah untuk C - Kebersihan & Penghijauan (20 markah) 21
D. Penyertaan masyarakat (15 markah)
1. Adakah alumni sekolah/ organisasi/ PIBG memberi sumbangan bagi untuk menjayakan program Sekolah Hijau?  Petunjuk  Petunjuk: bukti (gambar/resit/penyata) YA
2. Adakah sekolah anda melibatkan alumni sekolah/ organisasi/ PIBG semasa menjalankan program-program sekolah hijau?  Petunjuk  Petunjuk: Bilangan program, bukti (gambar/resit/penyata) YA
3. Adakah sekolah anda bekerjasama dengan agensi awam dan institusi swasta?  Petunjuk  Petunjuk: bukti (gambar/ resit/ penyata) dan rekod bilangan program YA
4. Adakah sekolah anda mengadakan program hijau di luar sekolah yang melibatkan masyarakat?  Petunjuk  peralatan, bahan-bahan, kepakaran Tidak
5. Adakah sekolah anda memberikan pengiktirafan kepada komuniti/orang awam yang telah memberikan sumbangan? Tidak
6. Adakah amalan `mentor mentee` dipraktikkan semasa menjalankan program sekolah hijau di sekolah anda? Tidak
Jumlah Markah untuk D - Penyertaan masyarakat (15 markah) 9
E. Persembahan (10 markah)
1. Adakah sekolah mempunyai visi dan misi Hijau? YA
2. Adakah sekolah mempunyai carta organisasi/ ahli jawatankuasa bagi program-program Hijau?  Petunjuk  Nota: Mesti mempunyai gabungan pelajar dan kakitangan sekolah YA
3. Adakah sekolah mempunyai objektif pelaksanaan Sekolah Hijau? YA
4. Adakah sistem pemantauan terhadap program-program Hijau dilaksanakan di sekolah?  Petunjuk  Petunjuk: mempunyai senarai semak dan minit mesyuarat (mesti ditunjukkan semasa pengauditan) Tidak
Jumlah Markah untuk E - Persembahan (10 markah) 6
Jumlah soalan yang dijawab 48
Jumlah Markah untuk semua soalan 70