Hello,
Back to Main Page   Log-out


Pengukur Maklum Balas
1. Kecekapan Sumber Asli (40markah)
A. Penjimatan tenaga elektrik (12markah)
1. Adakah sekolah anda mempunyai sebarang program untuk menggalakkan warga sekolah supaya menjimatkan tenaga secara berterusan?  Petunjuk  Petunjuk: Minima 3 program (harian, mingguanataubulanan) (2m), Pelaksanaan Program (1m)
2. Adakah sekolah anda memantau penggunaan tenaga di sekolah?  Petunjuk  Petunjuk : Kadar penggunaan elektrik antara Jan - Mei 2021 dipaparkan di pejabat (sekurang-kurangnya 1 bulan)
3. Adakah sekolah anda mempunyai jadual pembersihan untuk peralatan lampu dan penghawa dingin bagi mengurangkan penggunaan tenaga?  Petunjuk  Petunjuk: Jadual pembersihan mentol, lampu, penapis penghawa dingin dipaparkan di pejabat.
4. Adakah sekolah anda mengekalkan suhu bilik di antara 23°C -25°C?  Petunjuk  Petunjuk: termometer/ termometer digital
5. Adakah sekolah anda mempunyai program untuk menggalakkan para ibubapa dan pemandu bas sekolah yang memandu supaya mematikan enjin semasa menunggu di kawasan sekolah bagi menjimatkan sumber asli dan menjaga kualiti udara?  Petunjuk  Petunjuk: Poster/ papan tanda (1m)
Soalan Pilihan
6. Adakah sekolah anda membeli peralatan elektrik yang menjimatkan tenaga?  Petunjuk  Petunjuk: Peralatan yang mempunyai label kecekapan tenaga
7. Adakah sekolah anda dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 10% lampu jimat tenaga?  Petunjuk  Petunjuk: lampu LED
8. Adakah sistem penebat dipasang di pejabat sekolah anda?  Petunjuk  Petunjuk: kaca berwarna, dinding, bumbung
B. Kecekapan Sumber Asli - Pemuliharaan dan Penjimatan Air (Program AQUA SAVE PBA) (11 markah)
9. Adakah sekolah anda mempunyai sebarang perancangan untuk meneruskan, mengembangkan atau memperkasakan program pemuliharaaan air yang sedia ada?  Petunjuk  Petunjuk: Sistem penuaian air hujan (1m) dan air penghawa dingin (1m), penggunaan 'penjimat air' dalam pili air atau penggunaan air semula melalui kaedah lain (1m)
10. Adakah anda meletakkan papan tanda/ poster peringatan yang mencukupi untuk menggalakkan pelajar/ kakitangan sekolah untuk mengurangkan penggunaan air?  Petunjuk  Petunjuk: poster / papan tanda dipaparkan di setiap punca air
11. Adakah sekolah anda mengawasi sistem bekalan air dan mempunyai polisi/prosedur penyelenggaraan/ pemantauan yang jelas?  Petunjuk  Petunjuk: Cara menghubungi pegawai bertanggungjawab (nama, no tel) untuk melaporkan kebocoran paip bagi rujukan murid/ kakitangan sekolah
12. Adakah sekolah anda mempunyai jadual pemantauan penggunaan air dan menetapkan sebarang sasaran?  Petunjuk  Petunjuk : Kadar penggunaan air antara Jan - Mei 2021 dipaparkan di pejabat (sekurang-kurangnya 1 bulan)
13. Adakah sekolah anda mempunyai jawatankuasa untuk memacu program pemuliharaan air?  Petunjuk  Petunjuk: Carta Jawatankuasa Sekolah Hijau, bahagian Air
14. Adakah warga sekolah anda sedar akan peranan dan sumbangan mereka terhadap program pemuliharaan air di sekolah?  Petunjuk  Petunjuk: Peringatan tentang kepentingan penjimatan air dalam sekolah.
C. KecekapanSumber - 8R (17 markah)
15. Adakah sekolah anda mempunyai sudut simpanan barang kitar semula?  Petunjuk  Petunjuk: sekurang-kurangnya 1 tong kitar semula
16. Adakah sekolah anda mempunyai tong kitar semula di setiap bilik darjah dan pejabat?
17. Adakah sekolah anda menyimpan rekod/data kutipan sisa kitar semula?  Petunjuk  Petunjuk: rekod kutipan (3m), hasil jualan (1m), kg per kapita (jumlah berat barangan kitar semula/ bilangan warga sekolah) (1m)
18. Adakah pengasingan sisa organik (sisa makanan dan kebun) dilaksanakan di sekolah anda?  Petunjuk  Petunjuk: pengasingan sisa organik(1m) sisa organik dijadikan kompos (1m) kompos digunakan untuk tanaman (1m) rekod jumlah penghasilan kompos (1m)
19. Adakah sekolah anda menggalakkan penggunaan bekas makanan dan minuman yang boleh diguna semula?  Petunjuk  Contoh: Membawa/ menggunakan botol air/gelas dan bekas makanan sendiri.
20. Adakah sekolah anda mempraktikkan ""Tak Nak Plastik Sekali Guna"" dan melarang penggunaan bekas makanan polisterin?  Petunjuk  Petunjuk: Poster berkaitan di kantin dan di koperasi
Jumlah Markah untuk 1 - Kecekapan Sumber Asli (40markah) 0
2. Inovasi dan Kreativiti (14 markah)
1. Program Keusahawanan

Adakah sekolah anda mempunyai rekod hasil dan jualan bagi produk tanaman dan produk recycle/upcycle yang dihasilkan oleh para pelajar?  Petunjuk  Petunjuk:Produk hijau-tanaman, jualan, rekod aktiviti (3m), Produk upcycle/ recycle-penghasilan, jualan, rekod jualan (3m)
2. Program Kecekapan dan Pemuliharaan Sumber-sumber

Adakah warga sekolah anda menghasilkan dan menggunakan barangan inovasi mereka dari sumber-sumber yang boleh digunapakai?  Petunjuk  Petunjuk: Penghasilan (3m), Aplikasi/ Anugerah pencapaian (2m)
3. Adakah warga sekolah anda mempunyai program-program inovatif?  Petunjuk  Petunjuk: Minima 3 program
Jumlah Markah untuk 2 - Inovasi dan Kreativiti (14 markah) 0
3. Kebersihan & Penghijauan (18 markah)
1. Adakah kebersihan semua tandas terjaga?  Petunjuk  Petunjuk: pengudaraan (1m), sanitasi (1m), jadual pembersihan tandas (1m)
2. Adakah kebersihan semua bilik darjah dan pejabat terjaga?  Petunjuk  Petunjuk: label/poster penjimatan tenaga/air (1m), tong sampah (1m), kebersihan (1m)
3. Adakah tempat makan dan kantin bersih?  Petunjuk  Petunjuk: gred kantin (1m), kebersihan sistem perparitan terjaga dan tidak berbau (1m), penggunaan perangkap minyak (1m)
4. Adakah tumbuh-tumbuhan di perkarangan bilik darjah dijaga dengan baik oleh para pelajar?
5. Adakah Taman Sains/Herba dijaga dengan baik oleh para pelajar?  Petunjuk  Petunjuk: label nama am & nama saintifik (1m), kebersihan (2m), minima 5 jenis herba/sayur (3m)
6. Adakah kebersihan kawasan dalam dan luar sekolah terjaga?  Petunjuk  Petunjuk: padang/ gelanggang permainan
Jumlah Markah untuk 3 - Kebersihan & Penghijauan (18 markah) 0
4. Penglibatan Digital (16 markah)
1. Adakah lembaga sekolah/alumni sekolah/ organisasi/ PIBG memberi sumbangan untuk menjayakan program Sekolah Hijau?  Petunjuk  Petunjuk: bukti gambar (1m) dan resit/penyata (1m)
2. Adakah sekolah anda menyertai aktiviti-aktiviti atas talian yang dianjurkan oleh PBT dan PGC?  Petunjuk  Petunjuk: Minima 2 program (contoh: Pelancaran ASH, program-program PGC)
3. Adakah sekolah anda menyertai program/pertandingan atas talian yang berkaitan dengan alam sekitar?  Petunjuk  Petunjuk: Bilangan program, bukti (gambar/resit/penyata)
4. Adakah sekolah anda menganjurkan program/pertandingan atas talian yang berkaitan dengan alam sekitar kepada para pelajar?  Petunjuk  Petunjuk: Bilangan program, bukti (gambar/resit/penyata)
5. Adakah sekolah anda menganjurkan program/pertandingan atas talian yang berkaitan dengan alam sekitar kepada orang ramai?  Petunjuk  Petunjuk: Bilangan program, bukti (gambar/resit/penyata)
6. Adakah sekolah anda memperkenalkan inovasi atau idea baru dalam menerapkan nilai pendidikan alam sekitar dalam pengajaran dan pembelajaran atas talian?  Petunjuk  Petunjuk: Bukti (gambar)
7. Adakah amalan "mentor mentee" dipraktikkan semasa menjalankan program sekolah hijau di antara (1m) dan di dalam (1m) sekolah?  Petunjuk  Petunjuk: bukti (gambar/pengiktirafan)
Jumlah Markah untuk 4 - Penglibatan Digital (16 markah) 0
5. Pembentangan (12 markah)
1. Adakah sekolah mempunyai visi, misi dan objektif Sekolah Hijau?  Petunjuk  Petunjuk - perlu dibentang semasa audit
2. Adakah sekolah mempunyai carta organisasi/ ahli jawatankuasa bagi program-program Hijau?  Petunjuk  Petunjuk: Mesti mempunyai gabungan pelajar dan kakitangan sekolah, perlu dibentang semasa audit
3. Adakah sekolah mempunyai sudut Program Sekolah Hijau?  Petunjuk  Petunjuk - perlu dibentang semasa audit
4. Adakah sekolah mempunyai pelan pelaksanaan (1m) dan pemantauan (1m) terhadap program Sekolah Hijau di sekolah?  Petunjuk  Petunjuk: Mesti mempunyai senarai semak dan minit mesyuarat, perlu dibentang semasa audit
5. Adakah bahan-bahan pembentangan disediakan dalam bentuk digital / mesra alam?  Petunjuk  Petunjuk: powerpoint, video, gambar dan lain-lain.
6. Adakah sekolah menyediakan pelaporan video Program Sekolah Hijau mengikut kriteria yang digariskan di bawah?

** Video tidak melebihi 5 minit
  • Pengenalan
  • Kecekapan Sumber Asli
  • Inovasi dan Kreativiti
  • Kebersihan dan Penghijauan
  • Penglibatan Digital
  • Penutup
7. Adakah sekolah menunjukkan komitmen dalam bidang alam sekitar?  Petunjuk  Petunjuk: penglibatan sekolah dalam program berkaitan dengan alam sekitar melebihi apa yang diperlukan dalam skema pemarkahan ini. Perlu menyatakan contoh dalam pembentangan semasa audit.
Jumlah Markah untuk 5 - Pembentangan (12 markah) 0
Jumlah soalan yang dijawab 0
Jumlah Markah untuk semua soalan