Penang Online Environmental Quiz 2016
 

Terma dan syarat:

  1. Bayaran penyertaan – PERCUMA.
  2. Setiap peserta HANYA layak memasuki SATU penyertaan sahaja. Penyertaan atas nama pihak ketiga atau pihak lain seperti bagi pihak anak atau kawan TIDAK dibenarkan.
  3. Penghantaran borang pertandingan kuiz melalui pos TIDAK akan diterima.
  4. Pertandingan kuiz ini bermula dari 9hb September 2016 (Jumaat), pukul 12 tengahari. Tarikh akhir adalah 7hb Oktober 2016 (Jumaat) pukul 12 tengahari.
  5. Setiap peserta mesti menjawab semua soalan dalam masa 40 minit yang ditetapkan. Peserta yang tidak dapat memberi jawapan dalam masa 40 minit akan dibatalkan kelayakan.
  6. Jawapan akan diumumkan pada November 2016.
  7. Pihak penganjur akan memilih peserta yang berjaya dari kumpulan sekolah menengah dan sekolah rendah, mereka akan mendapat hadiah misteri daripada Penang Green Council.
  8. Nama Peserta yang berjaya dalam pertandingan kuiz ini akan dipamerkan di dalam laman web.
  9. Sebarang maklumat yang tidak dilengkapi dalam borang penyertaan akan dilucutkan kelayakan dan tidak akan dilayani.
  10. Apa-apa kekeliruan yang timbul berkaitan peraturan-peraturan, Penang Green Council berhak untuk membuat interpretasi muktamad.

Primary School    Secondary School