Ucapan Perasmian oleh Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang merangkap Pengerusi Penang Green Council pada 10 Jun 2018 semasa Plogging Bersama Ketua Menteri di Taman Tunku, Seberang Jaya
 

Ucapan Perasmian oleh Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang merangkap Pengerusi Penang Green Council pada 10 Jun 2018 semasa Plogging Bersama Ketua Menteri di Taman Tunku, Seberang Jaya:

Selamat petang diucapkan kepada para hadirin yang dihormati sekalian!

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para hadirin kerana sudi hadir aktiviti “Plogging bersama Ketua Menteri” yang diadakan oleh Penang Green Council sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia (WED) 2018. Aktiviti ini turut mendapat sokongan daripada Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) dan Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua pihak ini atas segala kerjasama dalam menjayakan acara ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada C&P Screen Tech Enterprise yang menajakan beg ‘upcycle’ yang dibuat daripada banting dan poster untuk aktiviti ini. Aktiviti ini telah mendapati sambutan yang hangat dari orang ramai, ada yang minta supaya aktiviti sedemikian juga diadakan di Kawasan Pulau, kita akan bertimbang dan berharap aktiviti sukarelawan begini boleh sentiasa diadakan.

Untuk makluman para hadirin sekalian, tema Hari Alam Sekitar Sedunia  tahun ini - Perangi Pencemaran Plastik (Beat Plastic Pollution) sangat bermakna bagi Negeri Pulau Pinang. Memandangkan tema yang ditetapkan adalah demi mengakhiri pencemaran plastik, aktiviti “Plogging” yang menggabungkan joging dengan memungut sampah ini dianjurkan untuk meningkatkan tahap kesedaran terhadap alam sekitar dan juga memperkenalkan gaya hidup mesra alam yang baru iaitu, ‘plogging’ kepada orang awam supaya dapat dijadikan sebagai initiatif baru terhadap aktiviti kesukarelaan.

Negeri Pulau Pinang melancarkan kempen “Hari Tanpa Beg Plastik Percuma” di semua pusat membeli-belah dan pasaraya pada tahun 2009. Kutipan caj 20 sen setiap beg plastik akan disalurkan untuk pelaksanaan program Agenda Ekonomi Saksama negeri dalam usaha membasmi kemiskinan di Pulau Pinang. Pengenaan caj beg plastik hanya merupakan langkah kecil untuk meningkatkan kesedaran awam dalam pengurusan sisa buangan yang betul dan mengurangkan sisa plastik. Kita juga telah menyediakan Garis Panduan Penguatkuasaan Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Percuma pada tahun 2017.

Pulau Pinang juga akan mengetatkan pendidikan dan penguatkuasaan alam sekitar kita demi menjayakan pelaksanaan Pengasingan Sisa di Punca. Satu-satunya cara untuk memastikan Pulau Pinang tidak memerlukan insinerator dalam 60 tahun yang akan datang adalah dengan WSAS yang berjaya dengan mencapai kadar kitar semula sebanyak 40% atau lebih menjelang 2020.

Ketika itu, kita sedar masalah kekurangan rawatan sisa dan kemudahan kitar semula semasa pelaksanaan Pengasingan Sisa di Punca. Di bawah ekonomi hijau, ribuan pekerjaaan baru yang bernilai tinggi boleh diwujudkan dalam sektor sisa. Kita harap mengeratkan hubungan dengan Kerajaan Persekutuan untuk membawa Dasar Pengasingan Sisa di Punca di Pulau Pinang dan Malaysia ke tahap yang lebih tinggi dengan meningkatkan pengurusan sisa pepejal, sistem kutipan sampah, kitar semula dan kemudahan rawatan serta kerja pembersihan awam. Hasrat untuk meningkatkan kadar kitar semula tempatan dan nasional hanya akan tercapai apabila sisa baki dan kitar semula dikutip dengan betul dan sisa kitar semula berhenti dibuang ke tapak pelupusan sampah. Kita berharap Kerajaan Persekutuan akan mendalami dasar Pencemar Membayar (Polluters Pay) di seluruh negara dan mewajibkan “pengurusan kitaran hayat produk” (Product Life Cycle)ke atas pengeluar-pengeluar untuk mengurangkan impak alam sekitar pada peringkat akhir kitaran hayat. Dengan menggabungkan usaha Kerajaan Persekutuan, saya berharap Pulau Pinang dapat menerima pertumbuhan hijau dengan teknologi dan sektor baru.

Pelancaran Jambatan Harapan baru-baru ini membawa kita lebih dekat ke arah menjadi negeri yang rendah karbon dan mesra basikal. Kita jugga telah melengkapkan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang untuk meningkatkan penyambungan melalui pengangkutan karbon rendah; Di bawah Pelan Induk Laluan Basikal Pulau Pinang,  kita juga telah merancang untuk melengkapkan laluan basikal sepanjang 350km (bahagian pulau - 179km, seberang perai - 171km) di negeri ini.

Kita tidak pernah membenarkan pembalakan di hutan simpan kekal dan kita berasa bangga kerana Pulau Pinang adalah satu-satunya negeri di Malaysia di mana tidak seinci persegi pun disentuh. Dan kita telah menanam lebih daripada 271,000 pokok baru di Pulau Pinang sejak tahun 2008. Kita sedang di dalam proses untuk mewartakan Bukit Bendera sebagai rizab biosfera Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO) di bawah Program Manusia dan Biosfera (MAB) UNESCO. Kita berharap Hutan Simpan Ulu Muda dapat dilingdungi, ialah kawasan tadahan air terbesar yang paling penting di wilayah utara, membekalkan sebanyak 80% air mentah harian Pulau Pinang, akan digondolkan sepenuhnya dalam masa 12 tahun sekiranya tiada tindakan diambil untuk menghentikan aktiviti pembalakan.

Dalam menyahut cabaran berkaitan isu-isu perubahan iklim global dan peralihan paradigma perkembangan lestari, Agenda Hijau Pulau Pinang (PGA) sedang membangunkan satu rangka kerja dan pelan tindakan yang koheren berdasarkan visi yang dikongsi bersama seperti berikut:

  • Menjelang tahun 2030, Pulau Pinang bercita-cita untuk menjadi negeri yang paling hijau di Malaysia dipacu oleh ekonomi hijau, tadbir urus inovatif dengan rakan perkongsian 4P – Public (Awam), Private (Swasta), People (Rakyat) dan Profesional serta pembangunan agenda yang berkemampanan.
  • Menjelang tahun 2050, Pulau Pinang akan menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi, penyayang, inklusif, rendah karbon dan berdaya tahan yang menekankan integriti rakyatnya dan alam sekitar, termasuk memperkayakan dan memulihkan budayanya yang kaya dan ekosistem semula jadi.

Pada tahun bertransformasi ini, kita menggesa kerajaan, industri, komuniti dan individu untuk datang bersama mencari alternatif yang mampan, mengutamakan polisi, tindakan dan penyelesaian demi kemajuan jangka masa panjang untuk alam sekitar, ekonomi dan masyarakat kita. Marilah kita berganding bahu dan berusaha membawa Pulau Pinang ke puncak yang lebih tinggi, bukan saja dari segi pertumbuhan ekonomi, malah menjadi negeri yang paling hijau di Malaysia!

Sekian, terima kasih.

Chow Kon Yeow