Laporan Kemampanan Negeri Pulau Pinang 2008-2018
 

Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyedari kepentingan menyertai arah aliran global dan usaha menjadikan Pulau Pinang lebih bersih, hijau, sihat, selamat dan ceria selain daripada menjadikannya sebagai destinasi pilihan pelancongan, pelaburan dan kualiti hidup serta bandaraya pintar bertaraf antarabangsa.

Laporan Kemampanan Negeri Pulau Pinang 2008-2018 mencatatkan pencapaian dan usaha lestari Kerajaan Negeri Pulau Pinang sepanjang sepuluh tahun.

Download full report