Prosedur Kewangan
 

 

PROSEDUR KEWANGANPEMBELIAN PERALATAN / BARANG-BARANG / ARAHAN KERJA / PERKHIDMATAN

PROSEDUR SEMASA

 • Sehingga RM 1,000
 • Pembelian runcit
 • RM 1,001 – RM 3,000
 • Sebutharga lisan diikuti bertulis
 • Minimum 3 syarikat dari daftar pembekal
 • RM 3,001 – RM 10,000
 • Sebutharga minimum 5 dipanggil
 • Minimum 3 syarikat diterima dari daftar pembekal

  *  Diluluskan oleh Pengurus Besar

 

 

 

PROSEDUR SEMASA

  Jumlah

  ≤ RM 10,000 – RM 50, 000

 

  Pihak Yang diberi Kuasa

 

 • Diperakukan oleh Pengurus Besar / Ketua Pegawai Eksekutif
 • Diluluskan oleh Lembaga Sebutharga Syarikat yang dicadang seperti berikut :
 • Pengerusi - 1 Ahli Lembaga Pengarah Syarikat
 • Ahli          - 2 Ahli Lembaga Pengarah Syarikat

 

 

  Prosedur Pembelian

 

 • Sebutharga ( Minimum 5 )

 

 

PROSEDUR SEMASA

  Jumlah

  ≤ RM 50, 000 – RM 200,000

 

 

  Pihak Yang diberi Kuasa

 

 

 • Panggil sebutharga
 • Diluluskan oleh Lembaga Sebutharga / Lembaga Syarikat

 

 • Maklumkan kepada Lembaga Syarikat

 

  RM 200,001 dan ke atas

 

 • Panggil Tender
 • Diluluskan oleh Lembaga Tender / Lembaga Syarikat

 

 • Maklumkan kepada Lembaga Syarikat